Untitled Document
 
 

 

정보통신/컴퓨터 | [강릉시 교동] 동방직업전문학교 - 컴퓨터그래픽실무,OA실무,한글,엑셀,파워포인트

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 동방직업전문학교
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://cafe.naver.com/db2607
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 컴퓨터그래픽실무,OA실무,한글,엑셀,파워포인트 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 210-923 강원도 강릉시 임영로 215-1
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif hyhmkdy@naver.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 033-645-5780 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 033-645-5781
 
sb_ti0102.gif
  • 2006-10-27 서울지방노동청강릉지청 2006-4호 직업능력개발 훈련시설 지정
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 033.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]