Untitled Document
 
 

 

외국어/의료 | [속초시 교동] 메디컬간호학원 - 간호조무사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 메디컬간호학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://medical.tnaru.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 간호조무사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 217-806 강원도 속초시 청대로 347  3층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif kelee7441@naver.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 033-633-7441 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 033-633-7441
 
sb_ti0102.gif
  • 2012-08-03 학원설립허가
    2013-01-02  고용노동부 실업자계좌제 지정 인정
    2013-02-19 재직자 계좌적합훈련과정 인정
    2013-02-19 근로자 직무능력향상 훈련과정 인정
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 033.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]