Untitled Document
 
 

 

외국어/의료 | [춘천시 운교동] 춘천메디칼간호학원 - 간호조무사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 춘천메디칼간호학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.you1004.co.kr
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 간호조무사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 200-080 강원도 춘천시 춘천로 169 136-2번지 ,146-1 (3층)
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif chmd1004@daum.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 033-241-8009 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 033-242-3009
 
sb_ti0102.gif
 • 2001-01-25 2001.1.25 학원설립
  2001-03-02 고용촉진훈련기관 설립
  2001-03-05 1기생 45명 입학
  2005-03-02 실업자직업훈련기관 지정
  2007-12-31 강원도지사 표창(고용촉진우수교육기관)
  2011-02-28 20기 교육생 졸업
  2012-04-13 능력개발카드제 교육실시
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 033.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]